Nācijas koda telpiskā interpretācija

Teksts: JĀNIS DRIPE, DR. ARCH. H.C. Foto: RENĀRS KORIS UN JĀNIS DRIPE

Lasīt

J.G.Hāmanis un J.G.Herders

Teksts: JĀNIS LEJNIEKS, DR. ARCH. Foto: R.EVOLUTION, PUBLICITĀTES

Lasīt

Lāčplēsis ar Lielvārdes jostu

Teksts: ILZE MARTINSONE, MG. ART. Ffoto: MADARA GRITĀNE, JĀNIS SALMANIS

Lasīt

The Catch Berlīnē

Teksts: ANITA PĪRA, MG. ART. FOoto: ALVIS ROZENBERGS

Lasīt

Hanzas Perons

Teksts: LIGITA SILKĀNE, MG. ARCH. Foto: REINIS HOFMANIS

Lasīt

Akropole Rīgā

Teksts: INĀRA APPENA, MG. ART. Foto: RAIMONDS BIRKENFELDS

Lasīt

Dobelnieku Zinta

Teksts: ILZE MARTINSONE, MG. ART. Foto: GVIDO KAJONS

Lasīt

Māra Štromberga BMX trase Valmierā

Teksts: SABĪNE EIGMINA, ILZE RUKMANE-POČA, DR. ARCH. Foto: ĒRIKS BOŽIS

Lasīt

Cits Hiltons

Teksts: JĀNIS LEJNIEKS. Foto: ©HILTON MATAS JŪRAS

Lasīt

Vecrīgas skati

Teksts: EVA ROTČENKOVA, MG. ART. Foto: ANSIS STARKS

Lasīt