Dzīvojamēka Teikā

Individuālais būvētājs arhitekts Holcmanis Andrejs Viļa dēls 1958. gada 6. augustā parakstīja savas ģimenes dzīvojamēkas projektu Rīgā, Dzērbenes ielā, un jau pēc desmit dienām uz projekta, kas sastāvēja no vienas lapas, neskaitot Rīgas Proletāriešu rajona Tautas deputātu padomes izpildu komitejas tā paša gada 31. marta lēmuma par zemes gabala piešķiršanu individuālās ģimenes mājiņas celšanai kopiju, aktu par zemes gabala izdalīšanu (tipveida forma, krievu valodā) un zemesgabala plānu, Rīgas pilsētas galvenais arhitekts uzlika sarkanu zīmogu «saskaņots». Pēc pirmskara tradīcijas uz projekta vākiem bija norādīta svarīgākā informācija par jaunbūvi: sienu materiāls - skaidu betons, jumta materiāls - viļņotais eternīts. Viss, būvniecība varēja sākties pēc trīs dienām, kad tika saņemta būvatļauja (tipveida forma divās valodās, no kurām gan aizpildīta tikai krieviskā daļa). Ātri gan, ja salīdzina ar mūsdienām.

Jā, bija vēl arī paskaidrojuma raksts, kurā gan atšķirībā no šodienas, kad birokrātijas «labais tonis» no arhitekta pieprasa izvērsti pamatotu autora koncepciju, ēkas kompozicionālās uzbūves aprakstu un projekta realizācijas gadījumā ēkas iespaidu uz apkārtējo vidi, ir tikai lakoniskas ziņas par jaunbūvi, kas ietilpst vienā lappusē - «individuālā dzīvojamēka projektēta daļēji vienstāvu, daļēji 2 stāvu, zem jumta stāva izvietojot saimniecības un palīgtelpas atbilstoši zemesgabala reljefam. Dzīvoklis sastāv no 2 istabām, 3 guļamtelpām un virtuves ar kopējo dzīvojamplatību 60 m2. Līdz pilsētas kanalizācijas izbūvei ēkā paredzēta izsmeļamā atejas bedre. Rezervēta vieta ūdensklozetam un vannas istabai. Apkure - centrālā.» Mūsdienās pilsētas inženierkomunikācijas ir nonākušas arī līdz šai Teikas daļai, un pilnīgs komforts valda arī Dzērbenes ielā.

Tā nebija 50. gadu vidū, kad jaunais arhitekts, ar sievu un meitu atbraucis no izsūtījuma, sāka mājas būvniecību. Kā atzīst Holcmanis, kurš pēc atgriešanās no Sibīrijas bija pieņemts darbā Rīgas arhitektūras pārvaldē par Proletāriešu rajona arhitektu, «arī pats strādāju pie individuālajiem projektiem, jo īsi pirms manas atgriešanās dzimtenē ļaudīm tika izdalīta zeme celtniecībai. Pēc tā laika likumiem izstrādātos projektus pats nedrīkstēju parakstīt, jo skaitījos ierēdnis. Absurds - arhitekts, kurš nedrīkst projektēt. Tā manus projektus parakstīja kolēģi, un tie iegājuši vēsturē ar arhitektu A. Bidzāna (Antons Bidzāns, absolvējis LVU, 1950), V. Anžjāņa (Viktors Andžāns, absolvējis LVU, 1949) un V. Siliņa vārdiem (Voldemārs Siliņš, absolvējis LVU, 1949)» Absurds turpinās arī mūsdienās.

Saņēmis būvatļauju, Holcmanis nevilcinājās sākt darbus. Arī profesionālajā dzīvē viņam smaidīja veiksme - arhitekts uzvarēja konkursā un kļuva par sektora vadītāju Zinātņu akadēmijas Arhitektūras un celtniecības institūtā. Holcmanis atceras, ka būvniecībā «daudz palīdzēja draugi, bez kuriem savu pieticīgo namu (kuru vēlāk krietni paplašināja mans znots Māris Ozoliņš) diezin vai kādreiz būtu uzcēlis. Viens no klientiem atveda kravu ar nomaļiem, un es uzbūvēju šķūnīti, apmezdamies uz dzīvi būvlaukumā. [..] sienas starp dēļiem piepildīju ar masu, kura sastāvēja no spaļiem, sajauktiem ar kaļķi: tā bija lieliska masa, kurā nevarēja iemājot peles, taču strādājot bija drausmīgi putekļi. Elles darbs!»

Pēc pieciem gadiem Holcmanis tomēr bija spiests atkal vērsties Rīgas Izpildu komitejas Celtniecības un arhitektūras nodaļā ar iesniegumu, kas saucās Pielikums 1958. gada 16. augustā apstiprinātajam būvprojektam Nr.566-i, vienkārši paziņojot, ka «ēkas apjoms ir samazināts. Nav izbūvēta garāža, un samazināts jumta telpu lielums. Saimniecības telpas - kurināmā noliktava un dārza rīku glabātuve -paredzētas nelielā piebūvē dzīvojamēkas ziemeļu pusē. Apdzīvojamā platība - 56,56 m2 (ieskaitot sienas skapjus 59,75 m2)». Viņa ierobežotie finanšu resursi pieprasīja samazināt savrupmājas apjomu. Piezīmju grāmatiņā, kurā arhitekts rūpīgi fiksēja visus būvniecības izdevumus un savus ienākumus, varam redzēt ēkas budžeta vēsturi.

Būvniecības laikā Holcmanis bija gana daudz laika veltījis, meklējot variantus minētajām izmaiņām, ko apliecina rūtiņu burtnīca ģimenes arhīvā, piepildīta ar skicēm. Arhitekts pārveidoja ēkas apjomu. Īpaši būtiska bija jumta formas nomaiņa - divslīpu jumtu nomainīja vienslīpu, un tā jau bija spilgta 60. gadu modernisma iezīme. To žurnālā Zvaigzne rakstā Mana māja. Arhitekta pārdomas un ierosinājumi akcentēja stila protagonists Ivars Strautmanis: «Lēzenie un vienslīpu jumti tagad arvien biežāk izspiež būvniecībā tik iecienītos un izplatītos četrslīpu jumtus. Ar tādiem jumtiem var veidot ļoti interesantas fasādes kompozīcijas. Tādas ēkas ir dinamiskākas, izteiksmīgākas. Un no arhitektoniskā viedokļa arī loģiskākas.»

Andrejs pārveidoja ne tikai fasādi, bet arī ēkas plānu, virtuvi paplašinot ar erkeru - ēdamtelpu. Dienas gaismas daudzumu dzīvojamajā istabā arhitekts palielināja ar slīpo vitrīnas logu, un tam atbilstošais sienas nošļaupums tagad akcentēja galvenās fasādes dinamisko siluetu. Pārsteidzoši, bet konceptuāli būtiskajām izmaiņām būvvaldes ierēdņi nepievērsa uzmanību, ko apliecina zīmogs «uzrādīts». Viss, un būvniecība varēja turpināties.

Tomēr vienlaikus strādāt pie disertācijas par tēmu Tirdzniecības un apkalpes objektu izvietojums Rīgā un būvēt māju bija grūti. Arhitekts bija izšķīries par labu ģimenes ligzdai, un 1963. gadā pazeminājumu darbā par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku līdzsvaroja gandarījums par to, ka māja ir gatava apdzīvošanai. Drīz vien Holcmanis atstāja arhitektūras zinātnes institūtu un atgriezās iestādē, kas vēlāk vairākkārt mainījusi nosaukumus, bet kurā viņš līdz pat mūža beigām saglabāja savu sabiedrībā atpazīstamo kultūras mantojuma aizsardzības arhitekta profilu, kuru vainagoja arhitektūras zinātņu doktora grāds par grāmatu Vecrīga - pilsētbūvniecisks ansamblis.

Nepieciešamību samazināt Teikas savrupmājas apjomu bija noteikuši ierobežotie līdzekļi, un tikai 70. gadu beigās pats arhitekts, pieminētais arhitekta znots un meita, arhitekte Velta Holcmane, atgriezās pie sākotnējās būvprogrammas un to realizēja pilnā mērā, tikai nedaudz izmainot plānojumu. Simpātiski, ka galīgajā ēkas versijā ir saglabātas visas 1958. gada projekta būtiskākās inovācijas: savstarpēji nobīdītie līmeņi, kas padara ēku kompaktāku, terase verandas vietā, logs - vitrīna dzīvojamā telpā, erkers kā neliela ēdamtelpa pie virtuves, nerunājot nemaz par sanitāri tehniskajām telpām, kas proporcionāli ēkas nelielajai kopējai platībai ir lielākas nekā pirmskara gadu projektos.

Teikas savrupmājas estētika ir tuva stilam, kas 50. gados kļuva pazīstams kā brutālisms un kura apoloģēti dievināja neapdarinātas virsmas. Ierobežotā rocība nebija tikai padomju režīma iezīme, arī Rietumeiropā tika veidota jauna un racionāla estētika. Arī Holcmaņa izvēli līdz pat ēkas pārbūvei 70. gadu beigās gan eksterjerā, gan interjerā raksturoja nekrāsots apmetums. Tolaik gan tirdzniecībā pieejamo krāsu izvēle bija gandrīz nekāda. Koka daļu apdarei ārtelpā populārākā bija morilka jeb tumši brūna beice. Iekštelpās krāsainības piemērus varēja rast retajos žurnālos, kas šķērsoja «dzelzs priekškaru» un rādīja no padomju arhitektūras atšķirīgus piemērus.

«Kur ir teikts, ka griestiem vienmēr jābūt baltiem un grīdai noteikti brūngani sarkanai? Krāsu kontrasti, pareizas krāsu kombinācijas (kaut arī spilgtas un neparastas) palīdz atpūsties acij, ar savu «krāsu ritmu» papildina un tajā pašā laikā atsvaidzina darba dienas ritmu. Tāpēc spilgtiem toņiem ierādāma sevišķa vieta.» 6 Andrejs Holcmanis tomēr neaizrāvās ar krāsu eksperimentiem, jo tie neatbilda viņa rimtajam temperamentam. Muzikāli apdāvināto arhitektu vairāk aizrāva ideja uzbūvēt mājas ērģeles, uz kurām vingrinoties gatavoties publiskajiem koncertiem Brīvdabas muzeja Usmas baznīcā.

Ēkas evolūcijas gaitā notikusī apdares materiālu nomaiņa un krāsu izmantošana ir dabisks process. Jāņem arī vērā padomju laikmeta pastāvīgais būvmateriālu deficīts, kas mudināja iebūvēt visu, kas pieejams, kā arī jauno, vēl nepārbaudīto materiālu fiziskās īpašības, kas dažkārt izrādījās pat veselībai bīstamas. Tāds piemērs ir iebūvētajās mēbelēs lietotās koka skaidu plates, kuras nācās demontēt, jo tās izraisīja alerģiju. Tomēr, analizējot Andreja Holcmaņa savai ģimenei projektēto savrupmāju no lietderības, noturības un skaistuma pozīcijām, jāatzīst, ka tā iztur Vitrūvija triādes pārbaudi un ir pelnījusi arī kultūras mantojuma aizsardzības speciālistu uzmanību kā autentisks 60. gadu padomju modernisma piemērs.

LatvijasArchitektūra #3(148)/2020